Vesitornin huoltotyö Söderkullassa

Suoritamme huoltotöitä Söderkullan vesitornissa 5. – 6.8. välisenä aikana. Huoltotyö voi aiheuttaa alentuneen vedenpaineen Söderkullan alueella.

Kehotamme välttämään tarpeetonta vedenkäyttöä huoltotöiden aikana, kuten esimerkiksi nurmikon kastelua.

Huomioitavaa:

Mikäli huoltotyöt aiheuttavat huomattavia vedenpaineen vaihteluita, saattaa putkistoista irrota saostumia ja ruostetta, josta voi aiheutua vesijohtoveden laatuhaittoja mm. vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista sekä vaalean pyykin värjäytymistä.

Ennen veden käyttämistä suositamme mahdollisten haittojen poistamiseksi veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu. Putkistoon mahdollisesti päässyt ylimääräinen ilma voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää vettä juoksutettaessa, sekä veden sameutta. Ellei muutaman minuutin juoksutus auta, pyydämme ottamaan yhteyttä Tuusulan seudun vesilaitokseen, puh: 040-504 0444.

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista nettisivuillamme.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.