Vesimäärät

Myyty kokonaisvesimäärä v. 2015 neljän jäsenkunnan vesilaitoksille oli yhteensä 9,00 milj.m3.  Kellokosken-Ohkolan sairaaloille myytiin yhteensä 21250 m3, Mäntsälän Vedelle 72610 m3 ja Pornaisten kunnalle  23904 m3.  Myyty kokonaisvesimäärä oli 9,12 milj.m3 eli keskimäärin 24977 m3/vrk.  Edellisvuoteen 2014 verrattuna myyty vesimäärä kasvoi 1,2 % ja on kaikkien aikojen ennätys vesilaitoksella.

Sipoon kohdalla veden jakelualue säilyi toimintavuoden ajan edelleen edellisvuosien kaltaisena, kun Sipoon vesilaitos toimitti talousveden Helsinkiin siirretylle alueelle.

Ominaiskäyttö pysyi edelleen samalla tasolla, millä se jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan on ollut. Vuoden 2015 luku 170 l/as,vrk, on yhden litran verran edellisvuoden lukua suurempi, kun laskuista jätetään kaksi suurinta teollisuuslaitosta pois. Nämä mukaan lukien ominaiskäyttö oli 197 l/as,vrk, edelleen litran edellisvuotta suurempi. Mittaamattoman veden osuus koko alueella suureni kolmella prosenttiyksiköllä ollen nyt 11 %, mikä palautti lukeman edellisvuosien tasolle. Jostain syystä muutos tässä kohden tapahtui nimenomaan suurten keskusten, Järvenpää ja Kerava, luvuissa. Prosenttitarkastelujen tulkinnassa tulee muistaa Keravan ja Sipoon osalla myös yksittäiset suuret teollisuuskäyttäjät, joiden vesimäärä kaunistaa vuototilastoa.

Suurin kuukausikäyttö vuorokausitasolle laskettuna osui tänä vuonna marraskuulle, keskimäärin 26241 m3/vrk. Edellisvuoden 2014 vastaava luku oli syyskuulta 25454 m3/vrk. Juhannuksen aika oli jälleen vuoden vähävetisin. Juhannuspäivänä 20.6.2015 vettä käytettiin vain 16593 m3/vrk edellisvuoden vastaavan luvun oltua 15880 m3/vrk. Suurin vuorokausikäyttö mitattiin 26. elokuuta, 30223 m3/vrk.

 

 

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.