Pohjavesitilanne

Pohjaveden pintojen seuranta

Tuusulan seudun vesilaitos seuraa erityisesti pohjaveden ottamoiden läheisyydessä pohjaveden pinnan vaihteluita. Pintoja seurataan sekä käsimittauksilla, että automaattisilla pinnanmittausantureilla. Internetsivuillamme pintatietoja esitetään lähinnä esimerkinomaisesti, ehkä tulevaisuudessa voimme palvella tässä asiassa paremmin. Pohjavesitilanteesta yleisesti voi kysellä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Tämän linkin takaa löytyy ajankohtaista tietoa pohjaveden korkeuksista maassamme.

Ohessa esimerkinomaisesti pohjaveden pintatietoja kahdelta pohjavesialueelta, Rusutjärveltä talvelta 2014-2015 ja Takojan alueelta Jokelasta vuosilta 2006-2010. Näistä jälkimmäinen kuvaa hyvin luonnollista pohjaveden tasoa, sillä vedenotto ei vaikuta sen pintaan. Rusutjärven pohjavesialueen pinnanmittaus on järjestetty automaattisesti ja Takojan mittaus on tehty käsin kerran kuukaudessa

Rusutjärven pohjavesialue

Takoja Tuusulan Jokelassa

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen pohjaveden pinnankorkeutta seurataan myös automaattisesti useassa mittauspisteessä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti kuuden mittauspisteen tuloksia vuodelta 2007:

Pohjavedenpintoja Jäniksenlinnassa

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.