Pohjaveden suojelu

Mistä on kysymys

Tuusulan seudun vesilaitoksen tuottama vesi tulee maaperästä. Kaivoista pumpattavan veden alkuperä on joko kyseisellä pohjavesialueella maahan imeytyvää sadevettä, tai sinne imeytettyä Päijänne-tunnelin vettä. Ensiarvoisen tärkeää vesilaitostoiminnallemme on juuri maaperän puhtaus. Toistaiseksi olemme saaneet nauttia luonnonmukaisesta vedestä, jonka tuottamisessa ei ole tarvinnut käyttää kemikaaleja lainkaan.

Vesilaitos vahtii

Vesilaitoksen ydintehtäviä on pyrkiä osaltaan vaikuttamaan siihen, että pohjavesialueilla tapahtuva toiminta ei vaaranna juomavetemme laatua. Toimintatapoja tässä ovat:

  • yleinen alueseuranta työrutiinien yhteydessä
  • suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen yhdessä kunnan ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa
  • lausuntojen antaminen eri tahoille mm. kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyen

Miten sinä voit auttaa

Pohjavesialueilla esimerkillistä on, että:

  • ilmoitat vesilaitokselle, pelastuslaitokselle tai ympäristökeskukselle havaitsemistasi epätavallisista toimista kuten romuautot, jätteet tai liikennevahingot, joissa kemikaalia tai poltto-nesteitä pääsee valumaan maahan
  • peset autoa vain sellaisessa paikassa, joka on varustettu asianmukaisilla pesuvesien käsittelylaitteilla
  • tarkastat kiinteistösi viemärilaitteiden kunnon säännöllisesti jäteveden tahattoman maahan pääsyn estämiseksi
  • huolehdit ongelmajätteiden (mm. maalit, bensiinit, öljyt, liuottimet) asianmukaisesta varastoinnista ja käsittelyyn viemisestä, etkä imeytä niitä missään tapauksessa maaperään
  • tarkistutat lämmitysöljy- tai muun polttonestesäiliön kunnon säännöllisesti
Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy kattavat esitteet pohjaveden suojelusta
Pohjavesialueiden pinta-ala on Tuusulan seudun vesilaitoksen toiminta-alueella yhteensä noin 33 km2. Tämä on noin 5 % koko neljän jäsenkunnan kokonaispinta-alasta.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.