Hankinta

Tuusulan seudun vesilaitoksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula) saadaan nauttia hyvälaatuisesta vedestä. Pumpatusta vedestä pohjaveden osuus on n. 30 % ja luonnollisen kaltaisen tekopohjaveden osuus on n. 70 %. Ilman tekopohjaveden muodostamista alueen pohjavesivarannot eivät riittäisi kattamaan veden tarvetta ja vaihtoehtona olisi pintavesiprosessi. Käytetyssä tekopohjavesiprosessissa ei tarvita lainkaan kemikaaleja, pintavettä käytettäessä tilanne olisi toinen.

UV-desinfiointi
Kalkkikivialkalointia Lahelan vedenkäsittelylaitoksella

Pohjavesi

Alueen vedenkäsittelylaitoksista yhdeksän (Koskenmäki, Kaikula, Marjamäki, Paippinen, Fira, Lahela, Vähänummi, Korkeamäki ja Santakoski) tuottavat luonnollista pohjavettä. Vedenkäsittelyprosesseina laitoksilla käytetään veden laadusta riippuen ilmastusta, hiekkapikasuodatusta tai kalkkikivialkalointia. Kaikilla laitoksilla veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla.

Tekopohjavesi

Tekopohjavesiprosessia käytetään Jäniksenlinnan ja Rusutjärven vedenkäsittelylaitoksilla. Tekopohjavesi on laadultaan luonnollisen pohjaveden kaltaista vettä. Tekopohjaveden valmistuksessa käytetään Päijänteen vettä luonnollisen pohjavesiantoisuuden lisäämiseksi. Päijänteen vesi tulee Asikkalanselältä Päijänne-tunnelia pitkin. Tuusulan seudun vesilaitos on Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakas 5,5 %:n osuudella.

Jäniksenlinnan ja Rusutjärven vedenkäsittelylaitoksilla prosessimenetelminä käytetään kalkkikivialkalointia sekä UV-desinfiointia.

Päijänne-tunnelin veden imeytystä maastoon tekopohjaveden muodostamiseksi.
Vettä imeytetään maastoon myös talvisin.
Tekopohjavesi pumpataan kaivoista kuten satanut vesi. Kuvassa kaivon tekoa poraamalla.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.