Laadun valvonta

Veden laatua tutkitaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Nykyinen ohjelma vuosille 2016-2020 on tehty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Vesinäytteet Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta otetaan vesilaitoksen omana työnä. Sipoon vesinäytteet ottaa Porvoon terveydensuojelu.

Vuonna 2017 otettiin yhteensä 689 näyte-erää (v. 2016 721 kpl), joista tehtiin yhteensä 8389 analyysiä (v. 2016 12 452 kpl).

Vuoden 2017 aikana veden laatu täytti kaikilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset valvontanäytteiden osalta. Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352

Näytteenotto-ohjelma on jaettu kahteen eri luokkaan, valvontanäytteisiin ja käyttötarkkailuun. Valvontanäytteet otetaan verkostovedestä joka toinen kuukausi. Käyttötarkkailuun kuuluvat kerran kuukaudessa otettavat näytteet laitosten lähtevistä vesistä ja vesitorneista sekä neljä kertaa vuodessa otettavat näytteet kaikista käytössä olevista raakavesikaivoista.

Luonnollista ja hyvää pohjavettä

Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus oli vuonna 2017 n. 30 % ja tekopohjaveden osuus n. 70 %. Tekopohjavettä saadaan imeyttämällä erittäin hyvälaatuista Päijänteen vettä maaperään.

Muutamia ominaisuuksista, joiden perusteella Tuusulan seudun vesilaitoksen jakama talousvesi poikkeaa edukseen useista talousvesistä:

  • veteen ei lisätä lainkaan vieraita kemikaaleja, ei edes usein desinfioinnissa käytettyä klooria
  • ainoa kemikaalinomaisesti käytetty aine on kotimaasta louhittu luonnon kalkkikivi, jota käytetään kuudella laitoksella veden alkaloimiseksi
  • laitoksilta lähtevässä vedessä ei esiinny merkittäviä rauta- tai mangaanipitoisuuksia
  • veden orgaanisen aineksen määrä (TOC-arvo) on suhteellisen alhainen

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.