Uusi yhtymävaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tulevalle vaalikaudelle valitun uuden yhtymävaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin 11.4.2013.  Kokouksen asialistalla olivat pääasioina valtuuston puheenjohtajiston valinta kuluvalle toimintavuodelle, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan valinnat tuleville vuosille sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely.

Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Aslak Haarahiltusen Sipoosta,  1. varapuheenjohtajaksi tuli valittua Janne Jutila Keravalta ja 2. varapuheenjohtajaksi Leo Lauramaa Järvenpäästä.

Yhtymähallituksen puheenjohtajana seuraavan kahden vuoden ajan toimii Hans Malmlund Tuusulasta ja varapuheenjohtajana Jaana Siukola Järvenpäästä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Mari Viita Sipoosta, varapuheenjohtajaksi Marjatta Tehi Järvenpäästä.

Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti 94707,41 euron ylijäämää, mikä ylitti budjettitavoitteen. Alhainen korkotaso ja ennakoitua alhaisemmat kunnossapitokustannukset aiheuttivat tämän. Veden myynti oli lähes tarkalleen edellisen vuoden suuruinen, 8,94 milj.m3.  Pääasiassa veden myynnistä saadut kokonaistuotot olivat 3,21 milj.euroa.  Veden yksikköhinta jäsenkunnille ( Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula ) oli 0,35 euroa/m3 lisättynä 23%:n arvonlisäverolla.

Investointeja laitoksella tehtiin 0,55 milj.euron arvosta, mikä on alle keskimääräisen investointitason.  Suurimmat investointihankkeet olivat Saunaniityn yhdysvesijohdon rakentaminen Järvenpäässä ja Vähänummen vesilaitoksen varastohalli.

Yhtymävaltuusto myönsi yksimielisesti tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2012.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.