Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2017

Kuntayhtymän 50. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu oli moitteeton, vedentoimituksessa ei esiintynyt ongelmia ja talouskin oli odotetun mukainen. Merkillepantavinta toiminnassa oli vesiasioiden uudelleen organisointi. Operatiivisen toiminnan yhdistäminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa saatiin toteutettua vuoden kuluessa siten, että henkilökunta ja operatiiviset toiminnot siirtyivät Tuusulan seudun vesilaitokselle 1.1.2018 alkaen. Yhteinen toimitusjohtaja, joka toimii molempien perusorganisaatioiden toimitusjohtajana, aloitti työnsä keväällä 2017 entisten johtajien jäätyä vaiheittain eläkkeelle.

Veden laadun varmistamiseksi on jo lainsäädäntöpuolella korostettu riskien hallintaa. Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2016 aikana perusteellinen riskienhallintaprojekti WSP (Water Safety Plan), jonka tuloksena kirjattuja riskikohteita laitoksilla, johtoverkoissa, vesiasemilla ja erityisesti pohjavesialueilla on toimintavuoden aikana korjattu ja edelleen korjataan ja seurataan jatkuvana prosessina.

Vuonna 2017 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 0,5 % edellisvuoteen nähden ja oli 9,17 milj m3.

Kuntayhtymän taloudessa tuloslaskelman osalta pysyttiin lähellä talousarvion lukuja, kaikkiaan toimintakate oli hiukan alle arvion, 3,9 %. Tilikauden tulos jäi talousarvion tavoitteesta. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on – 92 435 euroa, mikä on noin 37 % suurempi kuin talousarviossa. Toimintatuotot olivat yhteensä 3,451 milj.euroa (muutos +1,7 % edellisvuodesta) ja vuosikate 1,123 milj.euroa (32,6 % tuotoista, muutos  -0,5 %  edellisvuodesta).

Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä 308 000 euroa. Suurimmat investoinnit olivat Diggarinkadun vesijohtomuutos Järvenpäässä sekä Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon suunnittelu Sipooseen.

Kari Korhonen

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.