Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

VESIJOHTOVEDEN LAATU

Mikä on veden kovuus TSV:n alueella?

Veden kovuus vaihtelee hieman alueittain pehmeän ja keskikovan alarajan välillä. Yleensä astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suoloja, mutta valmistajan ohjeita kannattaa kuitenkin noudattaa.

Veden kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Veden kovuus on vanha käsite. Se on aikoinaan tarkoittanut pyykin pesussa tarvittavan saippuan määrää. Mitä kovempaa vesi on, sitä enemmän saippuaa tarvitaan, jotta vesi saadaan vaahtoamaan ja pesemään kunnolla. Lisätietoja Veden kovuudesta.

Mikä on veden pH TSV:n alueella ?

Vesijohtoveden happamuus vaihtelee välillä 7,3 – 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä. Pohjavesien pH on Suomessa 6- 8. Vesijohtoveden pH-arvo säädetään esimerkiksi kalkkikivialkaloinnin avulla välille 7,0 – 8,5, jotta putkistomateriaalit eivät syöpyisi. Talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5 – 9,5.

veden pH          sanallinen kuvaus
< 7                   hapan
7                    neutraali
> 7                   emäksinen

Kuinka paljon fluoria on juomavedessä?

Fluori eli oikealta nimeltään fluoridi on ihmiselle välttämätön hivenaine. Matala fluoripitoisuus on  yhteydessä karieksen syntyyn. Toisaalta taas liiallinen fluorin saanti aiheuttaa kiillevaurioita hampaille sekä luiden haurastumista.

TSV:n toimittaman vesijohtoveden fluoridimäärä on erittäin pieni;  0.1- 0.6 mg/l. Suomessa vesijohtoveden fluoridipitoisuuden tulee olla alle 1,5 mg/l (Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000, VVY 2001)

Voinko käyttää vesijohtovettä akvaariossani?

Vesijohtovettä voi käyttää akvaariossa. Jos vaihdat vettä heti aamulla, kannattaa vettä juoksuttaa 2-3 minuuttia ennen akvaarioon laittamista. Vesijohtovettä voi tarvittaessa ilmastaa 1-2 h akvaariokäytössä olevassa astiassa, jos ilmenee että vesijohtovedessä on runsaasti siihen liuenneita kaasuja. Vaihtoehtoisesti voidaan myös käyttää vedenparannusaineita, jotka suojaavat kalojen limakalvoja, kun vesijohtoputkistosta saattaa liueta haitallisia yhdisteitä.

Akvaarioon kannattaa sijoittaa samanlaisiin vesioloihin tottuneita kaloja. Kalat ovat erityisen herkkiä äkkinäisille ja suurille pH-muutoksille. On suositeltavaa, että akvaarion pH pysyttelisi neutraalissa eli (6-8 pH). Myös veden pehmeys/kovuus vaikuttaa kalojen hyvinvointiin. Akvaariovedestä tulee vaihtaa 30-50% kerran viikossa kalamäärästä, kasvillisuudesta ja suodatuksen tasosta riippuen.

Tarkempaa tietoa kannattaa kysyä joko vaikkapa netissä olevalta Aqua-web-keskustelufoorumilta (http://www.aqua-web.org/forum).  Lisäksi Jukka Järven sivustolta löytyy hyödyllisiä tietoja akvaarion ja veden hoitoon liittyen (http://www.aquahoito.info/suomi/)

Kannattaako vesihanan päässä käyttää erillistä filtterisuodatinta?

Ei kannata. TSV:n toimittaman veden laatu on niin hyvä, ettei suodattimia tarvita. Filtterisuodattimet saattavat jopa huonontaa veden laatua, koska suodattimia ei yleensä tule vaihdettua riittävän usein. Suodatin voi toimia kasvualustana bakteereille.

Miksi vedessä on paha maku aamulla?

Vedenkulutus on yöllä vähäistä, joten vesi jää kiinteistön putkistoon seisomaan yön ajaksi. Tuolloin veden maku voi muuttua. Paha maku onkin erityisesti vanhojen putkistojen aiheuttama ongelma.

Veden juoksutus ennen käyttöä auttaa tilapäisenä toimenpiteenä. Putken sisäpinnan puhdistus/pinnoittaminen tai haittaa aiheuttavan putkisto-osuuden uusiminen poistavat haitan pysyvämmin.

Miksi vesijohtovesi on sameaa?

Se johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu astiassa seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina.

Veden ilmakuplat ovat merkki siitä, että vesijohtoverkostoon on päässyt ilmaa korjaustöiden yhteydessä. Ilma voi myös aiheuttaa poistuessaan putkistossa kolinaa. Häiriö poistuu juoksuttamalla vettä. Ilma on vaaratonta.

Jos sameus painuu pohjaan, voi kyseessä olla esim. rautasakka. Korjaus- tai huoltotöiden yhteydessä voi kiinteistön tai vesijohtoverkoston putkista irrota rautaa, mikä sakkautuu astian pohjaan. Rauta voi aiheuttaa veteen sivumakua.

Vettä kannattaa tässäkin tapauksessa juoksuttaa reilusti, jotta vesi käytettäessä olisi mahdollisimman vähän putkissa seissyttä.

Juoksuttamista ei kannata arastella suuren vesilaskun pelossa, sillä yksi kuutio (1m3) eli 1000 litraa vettä maksaa kuluttajalle TSV:n jäsenkuntien alueella ainoastaan 3 – 3,5 euroa. Tässä hinnassa ovat mukana puhdas- ja jätevesimaksu sekä alv 23 %.

Miksi vesijohtovesi näyttää ruskeankeltaiselta ja ruosteisen oloiselta?

Jos hanasta tuleva kylmä vesi on värjääntyneen oloista, sameaa tai ummehtuneen hajuista, on yleensä syynä joko kiinteistön omista putkista tai kaupungin yleisestä vesijohtoverkosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen.

Sakan irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta tai vesijohtoverkostossa tapahtuneesta paineiskusta.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitat poistuvat. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja lisäksi värjätä vaaleata pyykkiä.

Jos vesijohtovedessä on laatuhäiriö, kannattaa vettä juoksuttaa reilusti. Juoksuttamista ei kannata arastella suuren vesilaskun pelossa, sillä yksi kuutio (1m3) eli 1000 litraa vettä maksaa kuluttajalle TSV:n jäsenkuntien alueella ainoastaan 3 – 3,5 euroa. Tässä hinnassa ovat mukana puhdas- ja jätevesimaksu sekä alv 23 %.

Jos vesi “pärskyy” tai vesiputkistot ”kolisevat” juoksutettaessa, on se merkki siitä, että putkistoihin on päässyt ilmaa. Tämä ei ole vaarallista ja ilmakin poistuu, kun vettä juoksutetaan riittävästi.

Miksi kuuma vesi on vihreää?

Jos lämmin käyttövesi on vihreää, on se usein merkki siitä, että taloyhtiön lämmönvaihdin on rikki. Tällöin energialaitoksen toimittama vihreäksi värjätty kaukolämpövesi pääsee sekoittumaan käyttöveteen.

Lämmintä käyttövettä ei koskaan tule juoda, sillä lämmin vesi on oivallinen kasvupaikka bakteereille.

Voiko vesijohtovesi värjätä vaaleat hiukset vihertäviksi?

Tällaisia tapauksiakin on sattunut ja se on yleensä merkki siitä, että vedessä on liikaa kuparia. Kupari liukenee veteen kiinteistön omista putkista, sillä yleisessä vesijohtoverkostossa ei kupariputkia käytetä.

Miksi höyrysilitysrautaan ja suihkun verkkosiivilään kertyy valkoista mönjää ja millä sen saa pois?

Valkoinen mönjä on kalkkia, jonka saa parhaiten pois sitruunahapolla (annostus noin ruokalusikallinen litraan vettä). Myös talousetikkaa voi kokeilla (annostus ¼ etikkaa ja ¾ vettä). Näiden happamien aineiden pitää antaa vaikuttaa riittävän pitkään ja lopuksi ne tulee huuhdella huolellisesti pois. Kahvinkeittimestä puhdas vesi läpi noin 2-3 kertaa. Kalkki ei ole ihmiselle vaarallista, päinvastoin.

Miksi kylpyhuoneen kaakeleihin tulee valkoisia raitoja/läikkiä ja millä ne saa pois?

Vedessä olevat metallisuolat voivat kiinnittyä erittäin lujasti keraamiseen materiaaliin ja muodostaa vaikealiukoisia kalkkipitoisia saostumia. Pinnoilla seisonut saippuapitoinen vesi voi jättää jälkeensä kalkkisaippuaa, joka on kerrostuessaan todella ongelmallinen poistettava.

Paras tapa näiden saostumien eliminoimiseksi on  niiden ennaltaehkäisy pintojen huuhtelulla ja kuivaamisella (esim. kumilastalla). Jos saostumia on päässyt muodostumaan, niistä pääsee eroon vain vahvasti happamilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Käyttöohjeita on noudatettava tarkoin, sillä muutoin on vaara, että esim. laattojen saumaukset kuluvat pois tai keraamisen materiaalin lasitus kärsii.

Suositeltavaa on kastella pinnat ennen happaman pesuliuoksen levittämistä ja huuhdella ne huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Lisäksi kannattaa suorittaa neutralointi heikosti emäksisellä pesuliuoksella.

Puhdistusaineet jaotellaan yleensä pH-arvon mukaan seuraavasti:

Puhdistusaine                   pH
Vahvasti emäksinen        > 12
Emäksinen                    10 – 12
Heikosti emäksinen        8 – 10
Neutraali                        6 – 8
Heikosti hapan               4 – 6
Hapan                            2 – 4
Vahvasti hapan               < 2

Voiko lämmintä vesijohtovettä käyttää ruoanlaittoon?

Lämmintä vettä ei kannata käyttää ruoanlaittoon, sillä se on laadultaan heikompaa kuin kylmä vesi. Siihen voi kiinteistön putkistoista liueta metalleja ja toisaalta lämpimässä vedessä kasvaa myös bakteereja.

Uudessa talousvesiasetuksessa ei lämmintä vesijohtovettä enää luokitella talousvedeksi, vaan käyttövedeksi.

Missä voin tutkituttaa veden laadun?

TSV:n veden laatua tutkitaan terveysviranomaisen määrittämän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Lisää aiheesta löydät linkin Veden laatu takaa.

Mikäli haluat tarkistuttaa itse kaivoveden tai kiinteistösi veden laadun, voit tehdä sen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymissä laboratorioisssa. Laboratoriot löytyvät täältä.

POIKKEAVAT TILANTEET

Mitä teen, jos vettä ei tule?

Rivi- ja kerrostaloasukas

Jos hanasta ei tule vettä ja asut rivi- tai kerrostalossa , kannattaa ensimmäiseksi selvittää tehdäänkö talossa korjauksia ja johtuuko vesikatko siitä. Isännöitsijä tietää asian ja taloyhtiön ilmoitustaululta voi myös löytyä tiedote korjaustöistä.

Omakotiasukas

Talvella, kovien pakkasjaksojen aikana, voi kyseessä olla myös pientalon tonttivesijohdon jäätyminen. Jäätyminen tapahtuu yleensä rakennuksen perusmuurin kohdalta. Myös tuuletusaukkojen läheisyydet ovat riskipaikkoja.

Jäätyneiden vesijohtojen sulatuksia suorittavat asuinalueen vesijohtoliikkeet (kts. keltaiset sivut / Putki- asennustöitä ja -huoltoa). Sulatuksesta on aina oltava yhteydessä paikalliseen vesilaitokseen.

Mitä teen, jos vika ei ole omassa kiinteistössäni?

Veden toimitus joudutaan hetkellisesti keskeyttämään esim. silloin, kun vesijohtovuotoa korjataan, putkistoja uusitaan tai verkostoa huuhdellaan.

Vesijohtoverkoston huoltoon liittyvistä ja etukäteen tiedossa olevista vesikatkoista jaetaan kiinteistöön aina ennakkoilmoitus. Jos asiasta ei ole etukäteen ilmoitettu, johtuu vesikatko todennäköisesti äkillisestä putkirikosta. Vesikatko on tällöin lyhytaikainen ja koskee pienehköä aluetta.

Mikäli kyseessä on äkillinen putkivaurio (esim. vesijohtovuoto), joudutaan korjaustyö aloittamaan välittömästi. Näissä tilanteissa vedentoimitus saatetaan joutua katkaisemaan laajaltakin alueelta, eikä katkon pituutta voida ennustaa.

Pitkiin vesikatkoksiin pyritään järjestämään väliaikainen vedenjakelupiste.

Tusulan seudun vesilaitos tiedottaa kotisivuillaan Ajankohtaista palstalla mm. äkillisistä vesijohtovuodoista ja niiden korjaustöiden edistymisestä. Myös jäsenkuntien vesilaitokset ilmoittavat vuodoista omilla www-sivuillaan.

Jos epäilet vesijohtovuotoa

Vesijohtovuotoepäilystä soitetaan ao. kunnan vesilaitoksen toimistoon virka-aikana ja muina aikoina päivystäjälle.

Kiinteistön omien vesilaitteiden ongelmissa käännytään isännöitsijän tai lvi-liikkeen puoleen.

Putkirikon jälkeen

Korjaustöiden jälkeen vesijohdosta voi irrota saostumia tai ruostetta, joista taas voi aiheutua veden laadun hetkellisiä muutoksia kuten haju- ja värivirheitä sekä veden sameutta. Tällaisissa tilanteissa vettä kannattaa juoksuttaa kunnes vesi kirkastuu.

Miksi vesilaitos ei ilmoita, kun vettä ei tule?

Etukäteen tiedossa olevista vesikatkoista ilmoitetaan internetsivuilla, sanomalehdissä ja/tai laputtamalla.

Mikäli kyseessä on äkillinen putkivaurio, korjaustyö aloitetaan välittömästi. Näistä tilanteista löytyy tietoa nettisivuiltamme tai jäsenkuntiemme vesilaitosten sivuilta.

Mitä teen, jos vedessä on aistein havaittavissa olevia poikkeamia?

Jos hanasta tuleva vesi näyttää ruosteiselta, keltaiselta, ruskealta, samealta tai haisee ummehtuneelta on syynä yleensä joko kaupungin yleisestä vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omista putkistoista irronneet rauta- ja mangaanikerrostumat.

Useimmiten irtoaminen johtuu siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta. Kiinteistössä syynä voi olla esimerkiksi runsaan kasteluveden otto, uima-altaan täyttäminen tai painepesurin käyttö. Tällöin vettä otetaan kerralla paljon ja kovalla paineella, mikä aiheuttaa saostumien irtoamista.

Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa värjätä.

Vesi voi aiheuttaa myös kolinaa ja pärskintää vettä juoksutettaessa. Tämä johtuu usein putkistoon päässeestä ylimääräisestä ilmasta. Syynä on yleensä kaupungin verkostossa tehtävät korjaus- tai muutostyöt. Tämäkin haitta poistuu vettä juoksuttamalla.

Jos vesi vaikuttaa normaalista poikkeavalta:

1. Selvitä ensimmäiseksi esiintyykö häiriö kiinteistön/asunnon kaikissa vesipisteissä.

2. Onko häiriö kylmässä vai lämpimässä vedessä. Vesihuolto toimittaa vain kylmää vettä.

3. Jos häiriö on kylmässä vedessä, kannattaa vettä juoksuttaa reilusti noin 10 minuutin
ajan, sillä vesi on saattanut esim. seistä kiinteistön putkissa ja juoksuttamalla
laatu usein palaa normaaliksi.

4. Mikäli häiriö edelleen jatkuu ja

     a) asut kerros- tai rivitalossa -> ota yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai huoltomieheen. Taloyhtiön edustaja voi selvittää millaisena kylmä vesi tulee taloon ja huolehtia tarvittaessa vesinäytteen otosta.

     b) asut omakotitalossa  ->  soita virka-aikana ao. kunnan vesilaitoksen toimistoon ja muina aikoina ao. kunnan päivystäjälle.

Kiinteistön omien  vesilaitteiden ongelmissa käänny isännöitsijän tai lvi-liikkeen puoleen.

Jäsenkuntien vesilaitokset toimittavat asiakkailleen vain kylmää vettä ja vastaa veden laadusta ainoastaan kiinteistön ja laitoksen väliseen liittämiskohtaan saakka. Rajaus johtuu siitä syystä, että joskus veden laatu voi oleellisesti muuttua kiinteistön omissa putkistoissa.

 

Milloin on syytä epäillä, että oma vesijohto vuotaa?

Vesijohtovuodon merkki saattaa olla esim.:

* vesimittarin pyöriminen vaikka vettä ei kuluteta; tarkista tuolloin vesikalusteiden kunto, esim. ettei WC:n huuhtelulaite vuoda
* huonetilassa kuuluva suhina
* rakenteissa esiintyvä kosteusvaurio; esim. maalin irtoaminen lattian rajasta
* ummehtunut ja tunkkainen haju
* vuosikulutusarvion yllättävä nousu

Vuosikulutuksen nousun huomaa parhaiten, jos säännöllisesti lukee vesimittarin ja laittaa itselleen lukeman ylös tai tallentaa sen internetissä olevaan Kulutus Webbiin. Kulutus Webbiin ilmoitettu lukema oikaisee myös vesilaskua oikeaan suuntaan eli pienentää tai suurentaa vuosikulutusarviota todellisen kulutuksen mukaiseksi.

Jos epäilet
vuotoa joko omassa tonttivesijohdossasi tai kaupungin runkolinjassa soita virka-aikana ao. kunnan vesilaitoksen toimistoon ja muina aikoina ao. kunnan päivystäjälle. Kiinteistön omien vesilaitteiden ongelmissa käänny isännöitsijän tai lvi-liikkeen puoleen.

VEDEN KULUTUSTIETOA

Kuinka paljon ihmiset käyttävät vettä ?

Kiinteistön vedenkulutus määräytyy asumismuodon ja asunnon asukasmäärän mukaan.

Yhden henkilön keskimääräinen veden kulutus on kerrostalossa 170 litraa, rivitalossa 150 litraa ja omakotitalossa 135 litraa vuorokaudessa.

Meidän WC-pöntön vesisäiliö lirittää hieman. Paljonko tässä vuodossa menee vettä hukkaan ?

Vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat.

Alla on laskettuna muutaman vuototapauksen vesimäärät sekä niistä asiakkaalle aiheutuva ylimääräinen lisäkustannus. Laskennassa on käytetty veden kokonaishintana   3 euroa/m3  (sis. vesi+jätevesi+alv23 %).

•  Tiheä tippavuoto = vuotokohdan koko ompelulangan paksuus. Vuotava vesimäärä on tällöin n. 10 m3 vuodessa. Lisälaskua 30 euroa.

•  Ohut vesivirta = vuotokohdan koko parsinneulan paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 45 m3 vuodessa. Lisälaskua syntyy 135 euroa.

•  WC-pöntön säiliön jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 300 m3 vuodessa. Ylimääräinen kustannus 900 euroa.

Oheiset esimerkit osoittavat, että tiputtavat vesihanat tai vuotavat wc-pöntöt kannattaa korjauttaa välittömästi. Usein korjaus on tehtävissä hyvin pienin kustannuksin kuten vaihtamalla hanojen tai WC-pöntön huuhtelusäilön tiivisteet.

Kylpyhuonekalustoa uusiessa ajankohtaiseksi tulevat uudet wc-pöntöt, joissa voi säätää huuhteluveden määrää. Uusissa kalusteissa saattaa olla venttiilissä ns. kaksoishuuhtelu tai huuhtelumäärän voi säätää esimerkiksi 3-6 litraan. Uudet mallit kuluttavat vettä huomattavasti vähemmät kuin vanahan malliset pöntöt, joissa helposti hulahtaa vettä 9 litraa kerralla.

Samoin ns. yksiotehanat, joissa on samaan hanaan yhdistetty kuumavesihana ja kylmävesihana säätävät veden nopeammin haluttuun lämpötilaan ja näin säästävät vettä.

VESILASKUTUS JA VESIMITTARIASIAT

Vesilaskutukseen ja vesimittareihin liittyvät asiat eivät kuulu Tuusulan seudun vesilaitokselle, sillä olemme alueellinen tukkuvesiyhtiö. Nämä asiat kuuluvat jäsenkuntien vesihuoltolaitoksille. Ohessa on kuitenkin annettu vastauksia heiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miksi vesilaitos ei lähetä asuntokohtaisia vesilaskuja (esim. molemmille paritalon asukkaille omaansa)?

Vesihuoltolaitos asentaa yhden vesimittarin yhtä vesiliittymää kohden (jokaista tonttia varten on varattu yksi vesiliittymä). Vesi tulee kiinteistöön tämän vesimittarin kautta ja vesilaskutus perustuu tähän mittariin.

Yksi liitos ja vesimittari tonttia kohden on Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen suositus kaikille Suomen vesilaitoksille. Useamman vesimittarin asentaminen aiheuttaisi lisäkuluja vesilaitokselle (asennus, kalibrointi, luenta, laskutus jne.) ja loppukädessä nostaisi asiakkailta perittävän veden hintaa.

Kiinteistö (esim. rivitalot) voi kuitenkin halutessaan hankkia putkiliikkeistä asuntokohtaisia alavesimittareita. Näiden alavesimittareiden hallinnointi ja laskutus kuuluu taloyhtiölle. Laskutuksen hoitaa joko taloyhtiö itse tai taloyhtiön isännöitsijä. Alavesimittarit ovat kiinteistön omaisuutta ja myös niiden huoltovastuu on kiinteistöllä itsellään.

Sen sijaan vesihuoltolaitoksen omistamien ja vakauslainsäädännön piiriin kuuluvien vesimittareiden määräaikaishuollot ja -vaihdot suorittaa mittariasentaja.

Asumme omakotitalossa ja kesäisin kastelemme puutarhaa vesijohtovedellä.
Kasteluvesi ei valu viemäriin. Voimmeko saada alennusta jätevesimaksusta?

Vesi- ja jätevesilaskun suuruus perustuu vesimittarin lukemaan, koska jäteveden määrää ei mitata. Erillinen kasteluvesimittari mahdollistaisi väärinkäytökset, koska vettä voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin.

Jäteveden osalta maksua voidaan alentaa vain erillisellä jätevesimittauksella, jonka toteuttaminen käytännössä on kuitenkin kalliimpaa, kuin siitä saatava hyöty.

Pystynkö itse testaamaan vesimittarini toimintaa ja sen tarkkuutta?

Kyllä. Vesimittarin toiminta on todettavissa mekaanisen mittarin taulusta, jossa viisarit liikkuvat mittarin toimiessa.

Mittarin tarkkuutta voi kokeilla laskemalla vettä esimerkiksi 10 litraa ja vertaamalla määrää mittaritaulun lukemaan.

Meidän vesimittari vaihdettiin äskettäin. Nyt lasin alle on ilmestynyt vettä ja ilmakuplia. Onko se vaarallista ja pitääkö tehdä jotain?

Vesimittarin vaihdon jälkeen saattaa vesimittarin lasin ja laskurin välissä näkyä ilmakupla ja/tai vettä. Näin kuulukin olla, sillä vesimittarit ovat märkälaskijamittareita, joiden koneisto on vedessä. Vesi ja ilma eivät ole vaarallisia, eivätkä edellytä minkäänlaisia toimenpiteitä. Ilma poistuu aikanaan.

Miksi ja kuinka usein vesimittari vaihdetaan? Maksaako vaihto jotain?

Mittarit vaihdetaan voimassa olevan huolto-ohjelman mukaan verkossaoloajan tai kertyneen vesimäärän perusteella ja muulloinkin, jos on aihetta epäillä virhettä mittarissa. Asiakkaan tilaamasta tarkastuksesta veloitetaan asiakasta, jos mittarivirhe todetaan sallittua pienemmäksi.

Kuinka voisin pienentää vesilaskuani?

· Uusi vuotavat ja myös vanhat vesihanat
· Säädä wc:n huuhteluveden määrä pienemmäksi
· Valitse varmatoimisia ja käyttömukavia laitteita
· Käytä huoneistokohtaista kulutusmittausta
· Kerää sadevesi pihan kastelua varten (minimoi kastelu vesijohtovedellä)
· Vältä valuvassa vedessä tiskaamista ja huuhtelemista
· Suosi suihkua ammekylvyn sijasta
· Seuraa kuukausittain kulutusta vesimittarista

Vesikalusteiden vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat. Vuotavan vesikalusteen hukkaama vesimäärä saattaa olla 10-300 m3 vuodessa, kun vuodon laatu vaihtelee tippavuodosta pieneen lirinään. Käyttömaksuna tämä vastaa 30-900 euroa vuodessa.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoissa saattaa esiintyä piilovuotoja, joita silmämääräisesti on vaikea todeta. Kuukausitasoinen vedenkulutuksen seuranta auttaa.

PALJON VESI MAKSAA?

Tuusulan seudun vesilaitoksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula) veden kuluttajahinnan määrittelee ao. kunnan vesihuoltolaitos. Vesimaksu jäsenkunnissa on ollut v. 2013 1,30-1,62 €/m3 ja jätevesimaksu 1,88-2,13 €/m3 eli yhteensä alle 4 €/m3. Näin ollen litra puhdasta vettä toimitettuna paineistettuna kotiin ja sisältäen jäteveden poisjohtamisen sekä puhdistamisen maksaa alle 0,4 snt/litra.

Tarkempaa tietoa vesimaksun määrästä voi tiedustella ao. kunnasta tai etsiä tieto ao. kunnan www-sivuilta.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.