Koskenmäen yhdysvesijohtojen saneeraus käynnissä

Hyrylän ydinkeskustassa saneerataan vanhoja vesijohtoja ja siten parannetaan alueen vedenjakelun toimintavarmuutta. Työ sisältää perinteistä aukikaivuuta, pakkosujutusta sekä suuntaporausta. Aukikaivuumenetelmää on käytetty lähinnä kunnantalon takana Koskensillantiellä, jonne rakennetaan kokonaan uutta vesijohtoa. Koskenmäentiellä Kirkkotien ja Hyryläntien välillä on puolestaan saneerattu käyttäen pakkosujutusmenetelmää. Menetelmässä pakkosujutuskone leikkaa vanhan putken leikkaustyökalun avulla ja vetää työkalun perässä tulevan uuden muoviputken vastaanottokaivannosta alkukaivantoon. Tuusulanjoen padolta länteen uusi putki laitetaan maahan suuntaporauksen avulla, jolloin kaivantoja ei tarvita kuin saneerattavan putkiosuuden päissä.

Saneeraustyö on tullut ajankohtaiseksi alueen huonokuntoisten vesijohtojen takia. Tuusulan seudun vesilaitos pahoittelee tien käyttäjille ja alueen asukkaille työstä aiheutuvaa häiriötä. Pääurakoitsijana työssä on Putkistosaneeraus Eerola Oy.


Kuvassa pakkosujutusta Koskenmäentiellä (kuva: Jukka Nissinen)

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.