Kaukovalvonnan käyttökatkos torstaina 19.10.

TSV toimistotiloissa varaudutaan KUVESn toimintojen siirtoon, jonka vuoksi vedenjakelun kaukovalvonnassa on työpäivän mittainen käyttökatko torstaina 19.10 n. klo 8.00 alkaen. Veden laatuun tai riittävyyteen työllä ei ole vaikutusta, mutta mahdolliset normaalista poikkeavat tilanteet voivat aiheuttaa verkostossa paineen vaihtelua tai veden samentumaa.

Lisätiedot ja yhteydenotot asiaan liittyen:

  • Tuomas Turunen, 041-4349332
  • Ossi Laaksonen, 040-4866514

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.