Jäniksenlinnan vesilaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnissä

Tuusulan seudun vesilaitoksen lähihistorian suurimpiin investointeihin kuuluva Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen saneeraus on loppusuoralla yleissuunnitelman osalta. Yleissuunnitelmassa on tehty prosessisuunnitelma, jossa on tarkasteltu muutamia veden käsittelyvaihtoehtoja ja mitoitettu niihin tarvittavat suodatinyksiköt. Prosessisuunnitelman mukaan rauta- ja mangaanipitoisten pohjavesikaivojen vesi käsitellään ilmastuksen ja hiekkasuodatuksen avulla, jolloin liika rauta sekä mangaani poistuu vedestä. Vettä tullaan alkaloimaan vanhaan tapaan kalkkikivisuodatuksella, mutta sitä varten rakennetaan uusia suodatinyksiköitä. Vanha kalkkikivisuodatinallas muutetaan puhtaan veden säiliöksi ja kaikki vesi desinfioidaan uusittavan UV-laitteiston avulla. Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksella on Aluehallintoviraston lupa ottaa vettä enintään 19 000 m3/vrk.

Saneerauksen detaljisuunnittelun toivotaan käynnistyvän kesän aikana ja varsinaisten rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2015 alussa. Saneerauksen olisi tarkoitus valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.