Päijänne-tunneli

Päijänne-tunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin seudulle, myös Tuusulan seudun vesilaitokselle. Se turvaa noin miljoonan asukkaan vedensaannin. Tämä 120 kilometrin pituinen yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30 – 100 metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunnelissa virtaa vettä nykyisin hieman yli kolme kuutiometriä sekunnissa. Tunnelin tilavuus on n. 2 000 000 m3. Tunnelia rakennettiin vuosina 1972-1982 ja sen rakentaminen maksoi aikanaan yli 500 miljoonaa markkaa. Tuusulan seudun vesilaitos on Päijänne-tunnelin omistavan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakas 5,5 %:n osuudella, jonka perusteella vedenotto-oikeus on 38 500 m3 vuorokaudessa.