Verkostoveden laatu

Verkostoveden laatua tutkitaan Tuusulan seudun vesilaitoksella kattavasti jokaisen jäsenkunnan alueella. Vakituisia näytekohteita on 16 kpl (Keravalla 5 kohdetta, Järvenpäässä ja Tuusulassa 4 kohdetta). Sipoon verkostonäytteiden ottamisesta vastaa Porvoon terveydensuojelu.

Näiden lisäksi veden laatua tutkitaan satunnaisesti muualtakin ja myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa omia näytteitään. Alueen vesitornien osalta tutkitaan lähinnä veden mikrobiologista laatua. Verkostovesi- ja vesitorninäytteet otetaan 6 kertaa vuodessa eli joka toinen kuukausi.

Alla olevissa PDF-taulukossa on esitetty näytteenottopisteittäin virallisen valvontaohjelman mukaisesti otettujen vesianalyysien tulokset. Tulokset ovat näytteenottokertojen keskiarvoja.

Verkostovesinäytteet 2017

Verkostovesinäytteet 2016

Verkostovesinäytteet 2015

Verkostovesinäytteet 2014

Verkostovesinäytteet 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352

Veden kovuudesta voit lukea lisää linkistä Veden kovuus.