Vedenkäsittelylaitosten laatu

Vedenkäsittelylaitosten laatua tutkitaan vähintään kerran kuukaudessa. Vedestä tehdään perusmääritykset, joiden avulla tarkkaillaan laitosten käsittelyprosessien toimintaa. Käsittelylaitosten veden laadut eroavat toisistaan kohtalaisen vähän, erot johtuvat lähinnä pohjavesialueiden luonnollisen veden laadun eroista.

Vedenkäsittelylaitosten veden laatu vuonna 2017

Vedenkäsittelylaitosten veden laatu vuonna 2016

Vedenkäsittelylaitosten veden laatu vuonna 2015

Vedenkäsittelylaitosten veden laatu vuonna 2014

Vedenkäsittelylaitosten veden laatu vuonna 2013