Strategia

Perustehtävä (missio)

Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Kuntayhtymä voi hoitaa lisäksi ne tehtävät, joita kunnat ovat erillisellä päätöksellä antaneet kuntayhtymän tehtäviksi.

Kuntayhtymä omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja ja kiinteistöjä.

TSV hankkii raakavettä ja jalostaa siitä korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä sekä toimittaa tämän talousveden jäsenkuntiensa sekä muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti.

TSV ylläpitää toiminnan kannalta tarpeellista infrastruktuuria kuten laitteistoja, putkistoja ja pohjavesialueita.

TSV toimii aktiivisesti käytössään olevien pohjavesien puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi

Huolehdimme toiminta-alueemme riittävän laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja kestävää kehitystä edistäen.

Tahtotila 2020 (visio)

TSV on luotettava, hyvämaineinen, korkealaatuisen talousveden toimittaja.

Klikkaamalla allaolevaa kuvaa, voit lukea strategian tiivistelmän kokonaisuudessaan.