Liittyminen vesihuoltoon

Tuusulan seudun vesilaitos ei hoida liittymis- tai sopimusasioita. Ohessa kuitenkin linkit kuntien vesilaitosten ao. sivuille. Mikäli linkki ei toimi, tieto löytyy ao. kunnan verkkosivuilta.

Sipoossa

http://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/vesihuolto/liittyminen, kuntateknisen palveluyksikön toimisto, puh 09-2353 6902

Tuusulassa

http://www.tuusula.fi/ukk/index.tmpl?sivu_id=2117, Tuusulan kunta, puh 09-87181